Jernbane er framtiden

I en tid da fokus på miljø blir stadig større, blir tog som transportmiddel desto viktigere. Kombinert med at tog blir stadig mer teknologisk avanserte og at vi operer i et konkurranseutsatt marked, kreves det jevnlig tilsig av ny kompetanse i Mantena.

Vår kunnskap og erfaring innen vedlikehold av skinnegående kjøretøy har skapt et unikt miljø. For å opprettholde vår ledende posisjon i fremtiden, har vi i Mantena kontinuerlig fokus på rekruttering av dyktige folk i alle deler av organisasjonen.

 

Vi trenger folk med ulik bakgrunn og kompetanse som deler vår vårt fokus på kunden, og verdiene; tillitt, effektivitet og innovasjon. Om du mener du passer inn hos oss, er du velkommen til å legge igjen din søknad/cv.

 

Lediga stillinger

HR-Business Partner, Solna
Vi behöver människor med olika bakgrund och kompetenser som delar vår fokus på kunden och våra värderingar: förtroende, effektivitet och innovation.
Vi söker nu en HR Business Partner som vill vara en del i detta arbete!

Se annonse her:

Lærling i Mantena

Bli lærling hos oss
Inntak av lærlinger er en naturlig del av vår rekrutteringspolitikk. Flere av våre medarbeidere i ledende stillinger har gått gradene hos oss. Har du de rette evnene, lyst og ambisjoner, er vi kanskje den rette arbeidsplassen for deg. Vi ønsker at de som søker lærlingplass hos oss, registerer seg på Vigo.no


Inntak 2019:
Vi tar inn læringer for oppstart høsten 2019 på følgende avdelinger:
Vi tar imot søknader til følgende lokasjoner:
Lodalen ( Oslo)
Grorud ( Oslo)
Stavanger
Marienborg ( Trondheim)
Sundland ( Drammen)

Du søker via linken som ligger under hver lokasjon her, og  der kan du også sende inn spørsmål.
Husk å merke søknaden tydelig hvilke lokasjoner du søker på.
Der er  søknadsfristen 1. mars, da alle søknader skal inn via Vigo, https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo , resten har søknadsfrist 22. april

Sundland
Tar imot søknader innenfor  følgende fag:
Industrimontør
Togelektriker
Søknadsfristen 1. mars, søknader skal inn via Vigo.
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Lodalen
Tar imot søknader innenfor fagene:
Togelektriker
Automasjon
Industrimontør
Send søknad til: gunn.elin.brandsrud@mantena.no

Stavanger
Tar imot søknader innenfor fagene:
Togelektriker
Automasjon
Send søknad til: gunn.elin.brandsrud@mantena.no

Marienborg
Tar imot søknader innenfor fagene:
Industrimekaniker/montør
Togelektriker
Send søknad til: jorund.waago@mantena.no

Grorud
Tar imot søknader innenfor fagene:

Industrimontør
CNC-maskinoperatør
Send søknad til: elisabeth.grebstad.rodseth@mantena.no

For ytterligere informasjon kan du sende en epost til opplæringsansvarlig

Studenter

Under listes opp temaer for studentoppgaver som Mantena ønsker belyst. Vi er utover dette positive til henvendelser om både Master- og Bacheloroppgaver. Ta kontakt med oss.

Masteroppgave
– Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell 
Mantena er interessert i å utvikle et sonar array som detekterer lokasjonen til støykilder i boggier (togunderstell) eller annet materiell som blir testet i dynamisk testbenk. Et system montert i dynamisk testbenk som kan generere et støykart med høy oppløsning for å gi en visuell indikasjon på hvor i materiellet støy og vibrasjoner oppstår. Klikk her
 
Bacheloroppgave
– Forbedret brukergrensesnitt og forbedret PID auto tuning eller alternativ regulator algoritme til kompressortestbenk. 

Kompressortestbenken er programmert med NI LabView. Brukergrensesnittet i kompressortestbenken er i dag bygd opp av standard NI bygge klosser, noe som gir programmet et eldre utsende. Det er ønskelig med et mer moderne FLAT GUI design som er intuitivt å forstå for en hver bruker, med vekt på intuitivitet og brukervennlighet.Det er også ønsket at det gjøres en studie på forbedret regulator algoritme til kompressor testbenken. PID regulator eller fuzzy-logic regulator, med auto tunings algoritme. Regulator algoritmen skal regulere en strupe ventil for å simulere fylling av en vilkårlig trykk tank fra 0 til 10 bar.