Mantena

Hagalund

Mantena

Hagalund

Verksamheten i Hagalund – SJ egentrafik

I Hagalund (Solna) underhåller Mantena Sverige SJ:s fordon av typen X40 och X55.

X55 kör från Umeå i norr till Malmö i söder och SJ:s modernaste tåg (trafiksattes i februari 2012).

Hagalunds depå är norra Europas största underhållsdepå med en genomströmning av cirka 100 tåg dagligen. Anläggningen byggdes mellan åren 1913-1916 som driftsverkstad för Statens Järnvägar och ersatte tidigare verkstäder i Stockholmsområdet.

Kontakta & Hitta hit!

Foto från depån