Mantena AS var den tidigare verkstadsenheten för Norges Statsbaner.

Företaget separerades till ett eget aktiebolag i januari 2002, med NSB (Vy) som ägare fram till juli 2017.
Numera ägs företaget av transport- och kommunikationsdepartementet.

Mantena underhåller och reparerar järnvägsfordon, komponenter och rälsburna anläggningsmaskiner åt ett antal järnvägsföretag. Mantena utför även termisk sprutning av metaller.

Mantenas kunder inkluderar bl.a. :
– Flytoget
SJ
Go-Ahead
– CargoNet
– Oslo Sporveier
Axess Logistics
Auto Transport
Vy
– Flåmsbana
Baneservice
– Ofotbanen
– Green Cargo
– Hector Rail
Bane NOR

mfl.

 

 

Koncernledning

Kjetil Hovland
Administrerende direktør

+47 934 43 622

Jan-Tore Iversen
Industri direktør
+47 915 54 606

Roy Sannerhaugen
Sikkerhet- og kvalitetsdirektør
+47 916 54 505

Andreas Nistad
Logistikkdirektør
+47 407 60 751

Tron Ranvik
Teknisk direktør
+47 975 54 345

Styrelsen i Mantena-koncernen

 

Ordförande:
Kari Broberg

Styrelseledamöter:  
Ronny Solberg (biträdande ordförare)

Styrelseledamöter:
Øyvind Hasaas
Marianne Kartum
Kjell Helmer Vekve Næss
Jomar Morten Kvitland
Petter Trønnes 

 

Vår affärsidé

Mantena ska vara en attraktiv aktör i Norden inom förnyelse och underhåll i järnvägssektorn.

Vision 

Nordens mest nytänkande totalleverantör av underhållstjänster.

 

 

Värderingar

Mantena ska vara en harmonisk, attraktiv och trivsam arbetsplats.  

Våra medarbetare ska se Mantena som en positiv del av sin vardag –  vi strävar efter ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten och individen. Vi har stor fokus på arbetsmiljöfrågor och tänker säkerhet och kvalité i allt vi gör. 

Våra värderingar:

– Förtroende  
– effektivitet
– Innovation

 

Kompetens

Som specialist på underhåll av järnvägsfordon fortsätter Mantena en lång tradition inom järnvägsbranschen i Norden.
Vår kompetens idag innehåller allt från de största och tungaste lokomotiverna till de minsta och mest avancerade komponenterna.

Mantena kännetecknas av begåvade, engagerade medarbetare som arbetar varje dag för att se till att allt går som på räls – bokstavligen.

Vår unika erfarenhet, kunskap om underhållsbehov och logistikhantering gör oss till en viktig partner för vilken spelare som helst på banan.

Vår kunskap och erfarenhet av underhåll av järnvägsfordon har skapat en unik miljö – både i Norden och internationellt.

För att behålla vår ledande ställning i framtiden fokuserar vi hos Mantena kontinuerligt på rekrytering av kvalificerade medarbetare.

 

Kvalité

Mantena levererar underhållstjänster som uppfyller eller överträffa våra relevanta intressenters krav och förväntningar.

Vi gör detta genom att systematiskt förbättra vårt affärssystem och anpassa våra processer.
Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer. 

Detta innebär att vi måste säkerställa att vi förstår kundens behov och att vi anpassar innehåll och omfattning av tjänsterna genom att vara lyhörda och ha kontinuerlig dialog samt att anställda har tillgång till effektiva verktyg och metoder.

Mantenas fokus:

– Insikt i leveranser på alla nivåer
– Förbättrad datakvalitet
– Aktiv användning av måltal och KPI
– Kompetensutveckling
– Kontinuerlig förbättring av förfaranden och processer.
– Ökad medvetenhet 

Vi har etablerade och mätbara kvalitetsmål som regelbundet övervakas och revideras. Affärssystemet uppfyller krav i ISO 9001: 2015.

 

Miljö

Det ställs allt hårdare miljökrav och tåg är en klimatvänlig transportmetod – både för varor och passagerare.
Som en betydande underhållsleverantör i Norden har Mantena ett mål att inte skada den yttre miljön.

För Mantena är miljömedvetenhet och energibesparing i alla led, ett viktigt mål. Flera åtgärder har genomförts – både inom energisektorn, genom minskad kemikalieanvändning och inte minst miljöutbildning bland våra anställda.

Det finns fortfarande järnvägssektioner som inte elektrifieras där dieselmaterial används. Mantena har hög kompetens och en del av den bästa utrustningen för finjustering av dieselmotorer – både när det gäller konsumtion och utsläpp.

Eftersom miljön är centralt i en modern järnvägsverksamhet, är vi i Mantena alltid uppdaterad på området. Genom vår egna miljöredovisning och deltagande i olika miljöprojekt har vi alltid full överblick och kontinuerligt fokus på detta arbete.

Mantena är certifierad enligt NS-EN ISO 14001:2015. Det genomförs årliga bedömningar av företagets miljöåtgärder och att betydande miljöaspekter utförs, som grund för företagets miljöarbete.

 

Säkerhet

Alla rapporterar oönskade indicietenter, skador och tillbud.

 

Certifiering

 

 

Vi arbetar systematiskt för att nå vår vision:

«Mantena ska bli Nordens mest innovativa totalleverantör av underhållstjänster inom järnvägssektorn»

I det här arbetet är det viktigt att ha goda dokumenterade processer på allt vi gör och inte minst följa fastställda krav och föreskrifter.

Mantena jobbar ständigt för att anpassa sig till ett alltmer öppet Europa och för att säkerställa överensstämmelse med befintliga och nya krav, föreskrifter och standarder. Formella certifieringar är en viktig del av detta arbete.

Idag är Mantena certifierad enligt följande standarder och krav:

– ECM EU 445/2011
– ECM I-III Mantena
– ECM underhållsleveransfunktion
– Mantena Underhåll
– Mantena Industry
– Hamar
– EN 15085-2 Svetsning på järnvägsfordon och komponenter
– NS-EN ISO 9001: 2015 Kvalitetsstyrningssystem
– NS-EN ISO 14001: 2015 Miljöledning
– Företagscertifiering enligt EU-förordning F-gas 842/2006 med underreglering 303/2008
– Mantena NTO certifikat 2018-2022
– TransQ-certificat inom relevanta kategorier. 

Syftet med certifieringssystemet EU 445/2011 är att skapa en ram för harmonisering av krav och metoder för att bedöma förmågan hos enheter som är ansvariga för underhåll inom hela unionen. Från och med idag är endast godsvagnar föremål för dessa krav, men det finns starka signaler att detta kommer att utvidgas till andra rullande fordon under 2017-2018.

Utöver dessa certifieringar godkänns vi av kunder som godkänts som lärling i flera discipliner, och har flera speciella certifieringar relaterade till specialoperationer. Mantena ska säkerställa överensstämmelse med den nya standarden ISO 45001: 2018, och kommer att överväga kontinuerlig certifiering.

Mantena arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling av alla processer.

 

Media

Mantenas Historia

 

3D Scanning

 

Broschyrer 

För att ladda ner broschyrer, tryck på flaggan med ditt språkval.

 

PDF: 28MB

Mantena

PDF: 1MB 
Fullservice

PDF: 1MB

Logistik

PDF: 1MB

Engineering

PDF: 1MB

Go-Ahead Trafikpakke 1 sør

PDF: 0,2MB

Grorud